101

Shop design VEGA ZAISHI WANG

October 25, 2013

New shop for Fashion designer VEGA ZAISHI WANG, located in Beijing Lafayette Xidan area.